Thanh lý bàn quầy lễ tân

1,300,000

Thanh lý bàn quầy lễ tân bàn quầy lễ tân có kích thước cao 95 x 140 x50 giá 1,3 triệu.