Thanh lý bàn cafe nhà hàng chân trụ

400,000

Thanh lý bàn cafe nhà hàng chân trụ.